RESENSI Ied Fitri Bacalah Basmallah ...

 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

 InsyAllah Esok hari penuh dengan KEMENANGAN.

Bagi hamba yang telah melewati proses RAMADHAN
yang memberi pelajaran bagaimana mengekang hawa nafsu,
yang halal saja kita bisa (disiang hari) apalagi yang tak halal ?
itu marah- marah » sabar ! (sambil mengelus Dada) .Mari kita  terus tausyiah??

Tak ada kata berhenti lah, say ...

Selama ini bunda juga harus banyak belajar untuk diri sendiri (refleksi diri).

InsyAllah bermamfaat untuk yang mau memahami HIDUP.

Taqobbalallohu minna wa minkum
Taqobbalall yaa karim..
 Kullu aamin wa antum bii khoir...

Semoga Allah ‘azza wa jalla menerima ibadah ramadhan kita...

Semoga kita mencapai derajat taqwa ...

Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1437 H

- Isi hidup dengan mamfaat supaya kita lebih bermamfaat;

Bagi keluarga kita Dulu,
Bagi sahabat sejati,
Bagi negara itu nanti,
Utamakan Agama.

Bacalah ;Tahu Syariat, 
melaksanakan Tarekat, 
memahami Hakekat, berguna dengan ke MARIFATan ALLAH AZZA WAJALLA


Sunnah di Iedul Fitri


- Mari kita terus berAMAL yang disunnahkan dibaca pada Hari Raya Iedul Fitri;

1. Membaca

 اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﷲاﻟﻌﻈﻴﻢ َ 

Barangsiapa yang membaca dzikir ini sebanyak 100 kali di antara sholat Subuh sampai sholat Ied, 
Maka Allah ‘azza wa jalla akan menghapus semua catatan dosa-dosanya dan di hari akhir   akan aman dari adzab Allah ‘azza wa jalla

2. Membaca

 ُ، اﻟْﺤَﻤْﺪ ُ ﻟَﻪ َو ُ اﻟْﻤُﻠْﻚ ُ ﻟَﻪ ُ، ﻟَﻪ َ ﻻَﺷَﺮِﻳْﻚ ُ وَﺣْﺪَه ُ إِﻻﱠاﻟﻠﱣﻪ َ ﻻَإِﻟَٰﻪ ﻫ‍ُﻮَ َو ُ ، اﻟْﺨَﻴْﺮ
 ِ ﺑِﻴَﺪِه ﻳﻤﻮت ﻻ ﺣﻲ وﻫﻮ ُ ﻳُﻤِﻴْﺖ َو ﻳُﺤْﻴِﻲ ﻗَﺪِﻳْﺮ ٍ ﺷَﻲْء ِّ ﻛُﻞ ﻋَﻠَﻰ

"Laa ilaaha illaahu wahdahu Laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa haiyun Laa yamuutu biyadikal khaer wahuwa alaa kulli syai in qodiir"

Barang siapa yang membaca dzikir ini sebanyak 400 kali di antara sholat Subuh sampai sholat led,  
Maka Allah ‘azza wa jalla akan memberikan kepadanya 400 bidadari di Syurga,     dan mendapat pahala seperti memerdekakan 400 budak dan
 Allah ‘azza wa jalla akan memerintahkan Para Malaikat untuk membangunkan baginya kota di surga dan untuk menanami tanaman sampai hari kiamat.

3. Membaca
 وَ ِ اﻟْﻠﱠﻪ َ ﺳُﺒْﺤَﺎن ﺑِﺤَﻤْﺪِهِ

Barangsiapa membaca dzikir ini 300 kali pada Hari Raya dan menghadiahkan pahalanya untuk seluruh ahlil kubur muslimin dan muslimat,
Maka Allah ‘azza wa jalla akan memasukkan 1000 cahaya ke setiap ahlil kubur, dan
Allah ‘azza wa jalla akan memberi baginya 1000 cahaya kelak di kubur orang tersebut.
Dan setiap ahli kubur akan berdoa untuknya:

" Yaa Allah ‘azza wa jalla rahmatilah hambamu ini dan berikanlah pahala baginya Surga."

Aamiin Allahuma Aaamiin ,


Nara sumber :
- (Di kutip dari kitab Kanzun Najah Was surur)
- MuasabahInstagram